Čermák, P., Kolář, T., Žid, T., Trnka, M., & Rybníček, M. (2019). Norway spruce responses to drought forcing in areas affected by forest decline. Forest Systems, 28(3), e016. https://doi.org/10.5424/fs/2019283-14868